1

(6.02.-7.02)

Запит: Уточните, пожалуста, год издания книги Энциклопедия мировой литературы?

Відповідь:  Энциклопедия мировой литературы. - СПб.: Невская книга, 2000. - 656 с.

2

(15.02-16.02)

Запит: Чи є в фонді бібліотеки україно-англійський словник з педагогики?

Відповідь:  Українсько-англійський навчальний словник з педагогіки / уклад.: Н. М. Авшенюк, Ю. З. Прохур. - Київ: Педагогічна думка, 2013. - 512 с.

3

(13.09-14.09)

Запит: Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію (бажано в електронному вигляді) до наукової роботи на тему: "Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015рр.). Дякую!

Відповідь:  Будь ласка уважно читайте правила виконання віртуальних довідок, а саме

Бібліографічні списки літератури надаються в обмеженій кількості (до 10 назв). Перевага віддається авторитетним та актуальним виданням

Ми не виконуємо:

• складні тематичні запити, які потребують суцільного перегляду документів, добору широкого кола джерел інформації за великий проміжок часу до докторських і кандидатських дисертацій, монографій, дипломних, курсових та інших наукових робіт.

Якщо Вас влаштує список з 10 назв видань, які є в бібліотеці ми виконаємо Ваш запит .

4

 (14.09-15.09)

Запит: Складіть будь-ласка список документів за темами: євроінтеграція, толерантність, мир, свобода, екологія, Україна, Європа

Відповідь: Пропонуємо Вам тематичний список з 10 назв, які актуально висвітлюють тематику цьго питання за нашими фондами:

1. Рябченко, В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу // Вища освіта України. Вища школа. Комплект. - 2015. - № 1. - С. 12-27.

2. Дебич, М. Європейський підхід до інтернаціоналізації вищої освіти // Вища освіта України. Вища школа. Комплект. - 2015. - № 1. - С. 75-80.

3. Захарова, О. М. Напрямки євроінтеграційної роботи у школі // Географія. - 2015. - № 5/6. - С. 47-50.

4. Уманський, І. І. Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів // Фінанси України. - 2015. - № 1. - С. 9-28.

5. Єгоров, І. Ю. Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції // Наука та інновації. - 2016. - № 4. - С. 21-23.

6. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції : постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 877 // Урядовий кур'єр. - 2016. - 20 Грудень (№ 240). - С. 25.

7. Кістерський, Л. Л. Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ // Економіка України. - 2017. - № 2. - С. 24-36.

8. Голуб, І. І. Польський досвід реформування системи вищої освіти у контексті європейської інтеграції // Український педагогічний журнал. - 2017. - № 2. - С. 27-33.

9. Бершеда, Є. Швейцарська складова європейського вектора України // Голос України. - 2017. - 29 липня (№ 139). - С. 5.

10. Кужільна, А. Європа починається з мене // Всесвітня література в сучасній школі. - 2017. - № 7/8. - С. 79.

5

(27.09-29.09)

Запит: Виховання неповнолітніх правопорушників в Україні (Російській імперії) у 19 та початку 20 століттях.

Відповідь: Результат пошуку.

6

(12.10.17-13.10.17)

Запит: Будь ласка, допоможіть, підскажіть чи є у Вас в наявності журнали "Радянська школа", "Радянська педагогіка"?

Відповідь:  В бібліотеці є журнали: "Радянська школа" з (1946-1991 рр.), з 1992 -2016 р. журнал виходить під назвою "Рідна школа" "Советская педагогика" (1946-1991 рр.), з 1992-2015 рр.під назвою "Педагогика"..

7

(02.11.17-03.11.17)

Запит: Будь ласка, допоможіть, у Вас є журнал "Вестник высшей школы", і якщо є , то за які роки?

Відповідь:  Журнал "Аlma mater=Вестник высшей школы" є в читальному залі (№2) за 2003 - 2008 рік.

8

(11.11.17-14.11.17)

Запит: Допоможіть мені у пошуках необхідної літератури для нашого дис. дослідження з теми «Розвиток довузівської підготовки випускників загальноосвітніх шкіл у вищих педагогічних закладах України (друга половина ХХ століття)». Дуже необхідін матеріали стосовно дисертаційних досліджень на цю тему того часу, а також плани, програми та метод. вказівки з довузівської підготовки.

Відповідь:Ми не виконуємо : • складні тематичні запити, які потребують суцільного перегляду документів, добору широкого кола джерел інформації за великий проміжок часу до докторських і кандидатських дисертацій, монографій, дипломних, курсових та інших наукових робіт. Пропонуємо Вам самій переглянути бібліографічні посібники за певний період: "Ежегодник книги СССР", "Українська педагогічна бібліографія", які є в інформаційно-бібліографічному відділі бібліотеки.

9

(14.11.17-15.11.17)

Запит: Будь ласка, підкажіть, у Вас в бібліотеці є такі матеріали?

Відповідь:За Вашим списком є такі матеріали: Рідна школа. - 2003. - № 11; 2005. - № 5 Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 4. Педагогика. - 2012. - № 1. Ч48 В 558 Вища і середня педагогічна освіта : республ. наук.-метод. збірник. - К, 1991. - Вип. 15. Ці джерела знаходяться у фонді читального залу № 2 бібліотеки ( головний корпус). Школа и производство. - 1990. - № 8 (тех. фак.: лаб. трудового навчання) Пропонуємо Вам ознайомитися з послугой "Віртуальна довідка" на сайті нашого університету і запити направляти через цю послугу.

10

(02.12.17-02.12.17)

Запит: Будь ласка, підкажіть у Вас є Довідники для вступників до вищих учбових (навчальних) закладів УРСР - за період з 1950 по 2000 ррр.

Відповідь:Довідники за 1950-2000 рр. в бібліотеці відсутні. Знайшли лише 2 видання:

1. Ч 48/Н156 Навчальні заклади України. Адреси.Спеціальності. Програми вступних іспитів : Довідник. - К.:Феміна, 1996. -212 с. (відділ обслуговування користувачів, абонемент)

2. Ч48/С741 Справочник для поступающих в вісшие учеб. заведения СССР. в 1991 г. - М.: Вісш. шк., 1991. (відділ обслуговування користувачів, абонемент)

11

(11.12.17-12.12.17)

Запит: Будь ласка, підкажіть у Вас є в наявності журнал "Рідна школа" № 7-8 за 1995 р.

Відповідь:Наш архів читального залу № 2 /головний корпус/ має в наявності цей номер.

12

(21.12.17-22.12.17)

Запит: Прошу вас дібрати по 2-3 видання (від 2005 до 2014 року) для забезпечення навчальних дисциплін: 1) Сучасна дитяча англійська література (посібник, хрестоматія англійською мовою); 2) Країнознавство (англомовні країни).

Відповідь: На Ваш запит ми пропонуємо наступні джерела:
1.Ш143.21 В751 Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Київ : Слово, 2014. - 270 с. /2 примір./
2.Ш143.21 Г198 Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : Підруч. для вищ. навч. закл.. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. - 463 с. /25 примір./
3.Ч42 Г676 Горбунова, Ю. Г. Курс "Країнознавство. Велика Британія". 10 клас. - Х. :Основа, 2010. – 176с./2примір./
4.Ч42 Р274 Рахманова, А. Т. Материалы по лингвострановедению : тексты для чтения с заданиями и комментариями. - М. : Чистые пруды, 2009. - 32 с./1примір./
5.Ш143.21 С916 Сучасна англійська література : метод. рек. для проведення практ. і семінар. занять з навч. дисципліни. - Слов'янськ : Маторін Б.І., 2013. - 47 с./1примір./

13

(24.12.17-26.12.17)

Запит: Коли будуть оголошені результати обласного конкурсу Петра Яцика ?

Відповідь: Результати конкурсу оголошує Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації. Найближчим часом на сайті цієї установи буде наказ за результатами конкурсу.