У 1972 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй заснувала Всесвітній день інформації про розвиток (World Development Information Day). Мета проведення Всесвітнього дня інформації про розвиток полягає в залученні уваги громадськості до проблем розвитку, а також до питань зміцнення взаємин між різними країнами для вирішення цих проблем.

Асамблея ухвалила, що дата цього дня повинна співпадати з Днем Організації Об'єднаних Націй, 24 жовтня.

Асамблея висловила переконаність у тому, що поліпшення розповсюдження інформації та мобілізація громадської думки, особливо серед молоді, є важливим фактором для кращого усвідомлення проблем розвитку і в свою чергу сприяли б, таким чином, нарощуванню зусиль у сфері міжнародного співробітництва в цілях розвитку.

Також треба сказати, що період з 2005 по 2014 рік в ООН відзначалось Десятиліття освіти в інтересах сталого розвитку. Адже освіта – це один з головних способів отримання інформації, однак, при цьому важливо враховувати її якість та актуальність. Розвиток у суспільстві з низькою інформаційною культурою, позбавленому комунікацій та можливості отримання знань про навколишній світ, йде вкрай повільно. Відповідно і члени такого товариства не можуть правильно і адекватно оцінювати поточну ситуацію у світі, аналізувати проблеми і шукати способи їх вирішення. Ось чому освіта та інформація грають настільки важливе значення для всієї світової громадськості в цілому. До речі, не менш помітну роль в даних питаннях відіграють і засоби масової інформації, які часто формують громадську думку. Тому, на думку членів ООН, головне завдання ЗМІ - це надання об'єктивної і точної інформації, без цензурних втручань.

Тільки володіючи всією повнотою достовірних і об'єктивних відомостей, необхідних для аналізу, представники різних країн світу можуть побудувати конструктивний діалог, проаналізувати ситуацію і знайти шляхи вирішення глобальних проблем.

Інформаційно-бібліографічний відділ Донбаського державного педагогічного університету постійно   працює з  викладацькою та студентською аудиторією, де  передбачає роботу з інформацією різноманітної природи: книжними та періодичними виданнями, аудіо- та відеоматеріалами, інформаційно-комунікативними технологіями. На сайті бібліотеки ДДПУ постійно розміщуємо нові надходження, надаємо актуально-значущу інформацію, пропонуємо  новини, спрямовані на інтелектуальний розвиток наших читачів.

Запрошуємо всіх користувачів ДДПУ: звертайтесь частіше на веб-сайт нашої бібліотеки.