1

Запит: Уточните, пожалуста, год издания книги Энциклопедия мировой литературы?

Відповідь:  Энциклопедия мировой литературы. - СПб.: Невская книга, 2000. - 656 с.

2

Запит: Чи є в фонді бібліотеки україно-англійський словник з педагогики?

Відповідь:  Українсько-англійський навчальний словник з педагогіки / уклад.: Н. М. Авшенюк, Ю. З. Прохур. - Київ: Педагогічна думка, 2013. - 512 с.

3

Запит: Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію (бажано в електронному вигляді) до наукової роботи на тему: "Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015рр.). Дякую!

Відповідь:  Будь ласка уважно читайте правила виконання віртуальних довідок, а саме

Бібліографічні списки літератури надаються в обмеженій кількості (до 10 назв). Перевага віддається авторитетним та актуальним виданням

Ми не виконуємо:

• складні тематичні запити, які потребують суцільного перегляду документів, добору широкого кола джерел інформації за великий проміжок часу до докторських і кандидатських дисертацій, монографій, дипломних, курсових та інших наукових робіт.

Якщо Вас влаштує список з 10 назв видань, які є в бібліотеці ми виконаємо Ваш запит .

4

Запит: Складіть будь-ласка список документів за темами: євроінтеграція, толерантність, мир, свобода, екологія, Україна, Європа

Відповідь: Пропонуємо Вам тематичний список з 10 назв, які актуально висвітлюють тематику цьго питання за нашими фондами:

1. Рябченко, В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу // Вища освіта України. Вища школа. Комплект. - 2015. - № 1. - С. 12-27.

2. Дебич, М. Європейський підхід до інтернаціоналізації вищої освіти // Вища освіта України. Вища школа. Комплект. - 2015. - № 1. - С. 75-80.

3. Захарова, О. М. Напрямки євроінтеграційної роботи у школі // Географія. - 2015. - № 5/6. - С. 47-50.

4. Уманський, І. І. Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів // Фінанси України. - 2015. - № 1. - С. 9-28.

5. Єгоров, І. Ю. Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції // Наука та інновації. - 2016. - № 4. - С. 21-23.

6. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції : постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 877 // Урядовий кур'єр. - 2016. - 20 Грудень (№ 240). - С. 25.

7. Кістерський, Л. Л. Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ // Економіка України. - 2017. - № 2. - С. 24-36.

8. Голуб, І. І. Польський досвід реформування системи вищої освіти у контексті європейської інтеграції // Український педагогічний журнал. - 2017. - № 2. - С. 27-33.

9. Бершеда, Є. Швейцарська складова європейського вектора України // Голос України. - 2017. - 29 липня (№ 139). - С. 5.

10. Кужільна, А. Європа починається з мене // Всесвітня література в сучасній школі. - 2017. - № 7/8. - С. 79.