11 січня виповнилося 80 років від дня народження академіку, професору, доктору фіз.-мат. наук, почесному ректору університету Миколі Кузьмичу Нечволоду.

Звісно, бібліотека не могла залишитися осторонь і не привітати ювіляра.

Так, інформаційно-бібліографічним відділом був підготовлений біобібліографічний покажчик, серії “Видатні професори університету” - “Микола Кузьмич Нечволод”. Це друге видання, доповнене і перероблене.

У ньому подано бібліографію праць з 1966 по 2016 роки, наукову школу професора та літературу про його життя й діяльність. Підготували біобібліографічний покажчик зав.відділом ІБВ О. К. Гайко та провідний бібліограф О. А. Денисова, під керівництвом першого проректора, доктора пед.наук, професора О. Г. Набоки та директора бібліотеки В. С. Качиної.

А працівники читального залу № 2 С. О. Ткачова, О. С. Зозуля підготували перегляд документів “Світоч науки — академік, професор, доктор фіз.-мат. наук Микола Кузьмич Нечволод”, на якому були представлені його праці.

Видання експонувалися за такими розділами : “Наукові праці М. К. Нечволода”, “На життєвому шляху, як на довгій ниві” (література про життя та діяльність науковця), “Життя віддане університету” та “Наукова школа професора М. К. Нечволода”.

Микола Кузьмич - автор понад 100 наукових публікацій, серед яких є монографія, підручники, навчальні посібники, статті в наукових збірниках та періодичних виданнях України та світу.

.